BIZIŇ ÜSTÜNLIKLERI

 Goçdaş 2005-nji ýyldan bäri hyzmat bazarynda. Köp ýyllyk tejribämiz size hem iň oňat önümleri,hem-de olaryň hili üçin doly jogapkärçilik çekýär.

Giň gerimi

Kwalifikasiýaly hünärmenler

Çalt eltip bermek

Mugt eltip bermek

Amatly bahalar

Amatly bahalar

Ygtybarlylyk, tejribe we bilim

Ygtybarlylyk we tejribe

BIZIŇ AÝRATYNLYKLARY

Goçdaş telekeçilikde ýokary tehnologiýaly çemeleşmäni ulanýar we, elbetde, Türkmenistanda gurluşyk materiallaryny iň ösen paýlaýjylardan biridir.

hand with tool

Düýpli analitika

Düýpli seljeriş hyzmatlary tertip, satuw we girdeji maglumatlary ýygnaýan we gysgaça hasabatda birleşdirýän gurallardyr.

pipe

Baý assortimenti

Ýokary hilli gurluşyk we öý goşlary.

plumber

leaking tap

Dürli marketing kanallary

Adaty ugurlar we paýlaýyş kanallary bilen işleýäris we elektron söwda bilen hem işjeň meşgullanýarys.

leaking tap

Häzirki zaman hasapçylyk

Kompaniýamyzda ERP LOGO-ny ulanmak zähmetini we adam faktoryny azaltmakdyr. Ulgamy hemmeler üçin açyk etmäge mümkinçilik berýär.

Harytlarymyz we brendlarymyz

Kompaniýamyz size ýokary hilli ekologiki önümleri hödürleýär.

WD

super description 1
5 | 10 | 15

Lak

super description 2
5 | 10 | 15

Baza

super description 3
5 | 10 | 15

Boyag

super description 1
5 | 10 | 15

Карусель брендов на главной

7
biznes hyzmatdaşlar
200
SKU
500
Bölek satuw nokady
200
Işgärler
4000
Ammar meýdany
100
Dünýä brendlar

Hyzmatdaşlarymyz

Bu kompaniýalar bize ygtybarlylygymyzy, önümiň hilini we amatly bahalaryny ynandyrdylar.

ak gaya arassa nusga lotta distribution

Gochdash kärhanasy 2005-nji ýylda esaslandyryldy. Esasy iş: import edilýän we ýerli önümçilik gurluşyk materiallaryny paýlamak.

Habarlaşmak

Ahal welaýaty Ak Bugdaý etrap Önümçilik zolagy Altyn-Asyr Gündogar bazary sektor A2 146 dükan
+993-61-862222
gochdash@gmail.com

Powered by Arassa Nusga. Gochdash © 2021