Arassa Nusga kompaniýanyň IT hünärmenleri täze sahypamyzy amatly we maglumatly etmäge synanyşdylar, şeýlelik bilen iki gezek basyp, gyzyklanýan maglumatlaryňyzy doly tapyp bilersiňiz. Sahypanyň täze dizaýny ýakymlamagy bilen işleýan prosesinde. Esasy aýratynlyklaryň biri, sahypanyň iň döwrebap platformada işlemegidir. Sahypanyň işleýşini ýokarlandyrdyk, ergonomikany gowulaşdyrdyk we dizaýn has döwrebaplaşdy.

Biz hem öz gezegimizde üstünde işleýäris: täze sözbaşylar, makalalar goşýärys we has peýdaly edýäris. Sahypanyň ykjam wersiýasy islendik ekran çözgüdi üçin uýgunlaşdyryldy we her dürli enjamda açylýar. Sahypanyň işi barada pikirleriňizi, ony gowulandyrmak üçin teklipleriňizi alarys. Teklipleriňizi e-poçta adresine iberip bilersiňiz (mysal üçin poçta).

The Gochdash enterprise was founded in 2005. Main activity: distribution of construction materials, both imported and local production.

Contact Us

Ahal province Ak Bugdaý district Önümçilik zolagy Altyn-Asyr Gündogar market sector A2 146 shop
+993-61-862222
gochdash@gmail.com

Powered by Arassa Nusga. Gochdash © 2021