Siziň üçin ajaýyp habarymyz bar, programmamyzy barlap gördük we ony Android we iOS platformalarynda işe girizdik.

Programmamyz, islenýän parametrlere laýyklykda, gurluşyk materiallaryny saýlamaga mümkinçilik berýär we gündelik täzelenmeler bilen köp sanly gurluşyk materiallary hödürleýar.

Jübi programmasynyň işe girizilmegi häzirki zaman bazaryň barha artýan islegine jogapdyr. Müşderiler harytlary çalt we netijeli satyn almak isleýärler. Şol sebäpli funksional we amatly çözgüt döretdik.

Biziň programmamyz bilen, telefonyňyzda zerur önümleri onlaýn saýlap bilersiňiz.

The Gochdash enterprise was founded in 2005. Main activity: distribution of construction materials, both imported and local production.

Contact Us

Ahal province Ak Bugdaý district Önümçilik zolagy Altyn-Asyr Gündogar market sector A2 146 shop
+993-61-862222
gochdash@gmail.com

Powered by Arassa Nusga. Gochdash © 2021