Siziň üçin ajaýyp habarymyz bar, programmamyzy barlap gördük we ony Android we iOS platformalarynda işe girizdik.

Programmamyz, islenýän parametrlere laýyklykda, gurluşyk materiallaryny saýlamaga mümkinçilik berýär we gündelik täzelenmeler bilen köp sanly gurluşyk materiallary hödürleýar.

Jübi programmasynyň işe girizilmegi häzirki zaman bazaryň barha artýan islegine jogapdyr. Müşderiler harytlary çalt we netijeli satyn almak isleýärler. Şol sebäpli funksional we amatly çözgüt döretdik.

Biziň programmamyz bilen, telefonyňyzda zerur önümleri onlaýn saýlap bilersiňiz.

Gochdash kärhanasy 2005-nji ýylda esaslandyryldy. Esasy iş: import edilýän we ýerli önümçilik gurluşyk materiallaryny paýlamak.

Habarlaşmak

Ahal welaýaty Ak Bugdaý etrap Önümçilik zolagy Altyn-Asyr Gündogar bazary sektor A2 146 dükan
+993-61-862222
gochdash@gmail.com

Powered by Arassa Nusga. Gochdash © 2021